مجله پزشکی سلول سبز از سال 1400 فعالیت خود را آغاز کرده است و تلاش می کند درباره انواع بیماری ها بخصوص سرطان به مخاطبان خود آگاهی رسانی می کند. توجه داشته باشید که تمامی این مطالب فقط برای آگاهی شما است و نباید بدون مشورت پزشک به خود درمانی بپردازید.

شماره تماس جهت تبلیغات 09202724375