کمک های اولیه

از درمان بریدگی‌ها و سوختگی‌های جزئی گرفته تا واکنش به حمله قلبی، اطلاعاتی را که برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به کمک‌های اولیه نیاز دارید به دست آورید و شاید یک زندگی را نجات دهید.